Stöd Barncancerfonden och Hjärt-Lungfonden genom att välja detta rabatt/bonuskort när ni lämnar blod på blodcentralen.

Genom att välja detta kort stöder ni Barncancerfonden och Hjärt-Lungfonden. Samtidigt har ni många möjligheter att utnyttja rabatt och bonus hos de lokala affärer/företag som är med och sponsrar detta kort.
Dessa erbjudanden fungerar genom att företagen lämnar rabatt på ett köp eller en specifik artikel vid ett eller fler köptillfällen.
På blodcentralen eller på geblodkortet.se under (här finns kortet) ser ni vilka affärer/företag som är med i er stad/kommun.
Kortet förnyas varje år i okt/nov och erbjudandena gäller t.o.m över nästkommande kalenderår.
När ni lämnat blod, plasma eller trombocyter på er blodcentral kan ni välja att ta detta kort som ersättning.
När ni gör detta så skänker ni 20% av detta korts intäkter till dessa fonder.
Blodcentralen lämnar kortet till er med namn och stämpel på baksidan så att det blir personligt.
Geblodkortet går inte att köpa utan lämnas bara ut på blodcentraler för blodgivning.
Ni kan välja att ta detta kort varje gång eller bara någon gång per år beroende på hur mycket ni vill utnyttja de rabatter som affärer/företagen ger er.
Ni behöver inte heller ta med det till blodcentralen igen utan all stämpling/signering sker i de affärer där ni utnyttjar rabatten vid varje köptillfälle.
Information om hur mycket pengar som skänks uppdateras på blodcentralen varje år.

Här nedan får ni en utförligare information om kortets uppbyggnad.

Har ni frågor om Geblodkortet kan ni ringa 0705-219209.
Ni kan också skicka ett mail på info@geblodkortet.se
 

Geblodkortet